37 ÜLKE ve 81 İLE SEVKİYAT

Güven öncelikli hızlı teslimatlar.

İLK AÇAN SİZ OLUN

Sürdürülebilir Bir Geleceğin İnşasına Liderlik Ediyoruz.

DAİMA DOĞRU AMBALAJ

En Değerli Ürünleri En İyi Şekilde Korumak İçin.

DEĞER VERDİKLERİNİZİ ÖZENLE KORUYORUZ.

Ambalajınız Canlı Kalsın.

ENJEKSİYON VE KALIP ÇÖZÜMLERİ

AMBALAJ = PAKSET

Fark Yaratan Çözümler.

Pakset Plastik Ambalaj Kalıp İç Ve Dış Ticaret A.Ş. Olarak;

Üretmiş Olduğumuz Sağlıklı Ve Hijyenik Ambalajlarla Müşterilerimizin Ürünlerini Korumak ve Ürün Kalitesini Her Zaman Üst Seviyede Tutmak İçin Vizyon, Misyon, İlke ve Değerlerimize Göre Oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile Yasal ve Diğer Gereklilikler Doğrultusunda Hareket Etmeyi, Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkıda Bulunmayı ve Tüm Paydaşlarımızın Güvenini Kazanmayı Amaçlamaktayız.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Kalite ve Güvenlik Anlayışıyla Müşteri Memnuniyetini Ön Planda Tutmayı,
 • Yüksek Kalite Eksenli, Hijyen Esaslı, Çevreci ve Çalışanı, Çalışma Yaşamını Koruyan Bir Üretim Anlayışı Taşımayı,
 • İç ve Dış İletişimi Etkin Bir Şekilde Sağlayarak İşçi-İşveren-Müşteri-Tedarikçi Memnuniyet Zinciri Kurmayı Hedeflemeyi,
 • Fabrikamızda Kalite Yönetim Sistemine Paralel Olarak Üzerinde Ciddiyet ve Titizlikle Durulan “Hijyen Esaslı Üretim Ve Gıda Güvenliği ”Sistemi İle Gıda Ambalajları Üreten İşletmemizin Müşterilerinin Temel Talebi Olan Güvenli Gıda Ambalajı İsteklerini Karşılamayı,
 • Çalışanların Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek İçin İletişim ve Eğitimlerini Ön Planda Tutar, Tüm Çalışanlarımızın Sürekli Katılım, Bilinçlendirme ve İşbirliğini Sağlamayı,
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Hedeflerimizi Belirleyerek Teknolojik Gelişmeleri Takip Edip Uygulamayı,
 • Kurulan Kalite Yönetim Sisteminin Etkin Olarak Sürdürülmesini ve İyileştirmeyi Sağlamayı, Kuruluşun Amaç Ve Bağlamına Uygun Ve Stratejik İstikametini Desteklemeyi,
 • Kapsamımıza uygun olarak bağlı bulunan tüm Yasal Şart ve Mevzuatlara, Kanuni Düzenlemelere, Müşteri Şartlarına Uymayı ve Sürekli İyileştirmeyi Taahhüt Etmeyi,
 • Süreç Yaklaşımı İle Oluşturulmuş Tüm Yönetim Sistemlerini Sürekli Kontrol Etmeyi, Etkinliğini Değerlendirmeyi ve Sürekli İyileştirmeyi Hedeflemeyi,
 • Amaçlarımız Doğrultusunda Kaynaklarımızı En Verimli Biçimde Kullanmayı,
 • Tüm Çevresel Ortamlara Verilen Gürültü, Emisyon ve Atıkların Azaltılması, Kontrolü ve Önemli Çevresel Etkilerin Vurgulanması İçin Amaç Ve Hedefler Oluşturmayı,
 • Atıklarımızın Miktarını Azaltmayı, Geri Dönüşümünü Sağlar veya Zararsız Hale Getiren Önlemleri Almayı,
 • Faaliyetlerimiz Sonucu Ortaya Çıkan Her Türlü Atığın Sistemli Olarak Depolanması ve Yok Edilmesinin Sağlanması İçin Sorumluluklarını Yerine Getirmeyi,
 • Üretim Faaliyetlerimizle İlgili Çevresel Etkiler Dikkate Alınarak Kirliliği Kaynağında Önlemeyi ve Çevreyi Korumayı,
 • Kuruluşumuz Faaliyetleri Esnasında Oluşabilecek İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve Gıda Güvenliği ile ilgili Risk ve Fırsatları Belirlemeyi ve Bu Riskleri Kabul Edilebilir Seviyelere Çekerek Kontrol Altında Tutmayı,
 • Tüm Çalışanlarımızın Kaliteye Bir Maliyet Unsuru Olarak Değil, Ortaklarımızın ve Müşterilerimizin Memnuniyetini Sağlayıcı ve Geliştirici Karlı Bir Yatırım Olduğu Bilincini Aşılamayı Hedeflemeyi,
 • Tüm Cam, Sert Plastik ve Kesici Alet Gibi Maddeleri Üretim Alanından Mümkünse Uzak Tutmak Veya Kontrollü Kullanılmasını Sağlamayı,
 • Tek Parça, Kırılabilir Olmayan Kesici Aletler Kullanmayı ve Ürünlerin Kontamine Olmasına İzin Verecek Şekilde Bırakılmayıp Kontrolünü Sağlamayı, Üretim Alanında Tek Parça Kalem Kullanmayı,
 • Üretim, Paketleme Ve Depolama Alanlarında Raptiye, Tel Zımba Gibi Serbest Bağlantı Elemanları Kullanmamayı,
 • Cam Malzemelerin Kullanılması Gereken Yerlerde Cam Bir Koruyucu Malzemeyle Kaplanmakta veya Temperlenmiş Cam Kullanmayı,
 • İşletme Sınırları İçerisinde Herhangi Bir Yerde Cam, Sert Plastik Malzeme Ve Kesici Alet Kırılması Durumunda Cam, Sert Plastik, Karton ve Kesici Alet Kullanım Ve Kontrol Talimatını Uygulamayı,
 • Üretim ve Depolarda Kullanılan Tüm Cam Ve Sert Plastik Malzemeler Nitelik ve Miktar Olarak Kayıt Altına Almayı ve Risk Analizi Doğrultusunda Belirli Periyotta Kontrol Etmeyi,
 • Faaliyetlerimiz Sırasında Meydana Gelebilecek Herhangi Bir Kaza veya Acil Durumda Kayıplarımızı En Aza İndirecek Sistemler Geliştirmeyi,
 • İşle İlgili Yaralanma Ve Sağlığın Bozulmasının Önlenmesi İçin Güvenli Ve Sağlıklı Çalışma Koşullarını Sağlamayı,
 • Kuruluşun Amacına, Büyüklüğüne, Bağlamına Ve İSG Risklerinin Ve Fırsatlarının Doğasına Uygunluğunu Sağlamayı,
 • İSG İle İlgili Tehlikeleri Ortadan Kaldırmayı ve İSG Risklerini Azaltmayı,
 • Çalışanların ve Bulundukları Yerde Varsa, Çalışan Temsilcilerinin Danışma ve  Katılımı Sağlamayı,
 • Doğal Çevremizi Korumak İçin İnsana ve Çevreye Saygılı Olmayı,
 • Acil Durumlara Müdahale Edebilecek Şekilde Yapılanmayı,
 • İşletme Olarak Bu Politikadaki Hedeflere Ulaşabilmek İçin İşbirliği İçinde Çalışmayı,
 • Tüm Çalışanlar, Ziyaretçiler Ve Tedarikçileri Bu Hususlarda Bilgilendirmeyi,

ve tüm çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 ve BRC Ambalaj standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

                                                                                                                                                                                                                                                  GENEL MÜDÜR

Whatsapp Destek

Destek Sorumlusu

Merhabalar

Size nasıl yardımcı olabilirim?