Pakset’i sosyal medyada takip edin

+90332 2390617(pbx)

Pakset Plastik Ambalaj / Çevre Politikası

Pakset Plastik Ambalaj Kalıp İç ve Dış Ticaret A.Ş. olarak;

Çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Sahip olduğu diğer yönetim sistemlerine entegre ederek kurduğu TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevre performansını sistemli olarak takip edip sürekli iyileştirecektir.

• Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,

• Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,

• İşletme olarak bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmayı,

• Tüm çevresel ortamlara verilen emisyon ve atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerin vurgulanması için amaç ve hedefler oluşturmayı,

• Üretim faaliyetlerimizle ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeyi,

• Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi,

• Kurulan çevre yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesini ve iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt eder.