pakset plastik
Follow Pakset on social media

+90 332 239 06 17(pbx)

Pakset Plastik Ambalaj / BRC IOP

BRC IOP


BRC IoP Sistemi Uygulama ve Sertifikalandırma Avantajları: 
Global anlamda kabul görmesi
Akredite edilmiş ve GFSI tarafından tanınmış olması
Mevcut ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarını kapsaması sebebiyle tek sistem olarak uygulanabilmesi
Diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilmesi (ISO 9001, ISO 22000 vb.)
İkinci taraf tedarikçi denetim aşamasını ortadan kaldırması
Yasal şartlar ve zorunlulukları kapsaması sebebiyle referans teşkil etmesi
Gıdaya temas eden ambalaj malzeme ve madde üreticileri faaliyetlerini ve proseslerini geliştirme fırsatı sunması
Tehlike ve Risk Yönetim metodolojisinin uygulanabilmesi
Ön koşul /Ön gereksinim programları ile iyi hijyen (GHP) ve iyi üretim (GMP) uygulamaları sunması
Belgelenmiş firmaların ve durumlarının internet üzerinden kontrol edilebilmesi