Pakset’i sosyal medyada takip edin

+90332 2390617(pbx)

Pakset Plastik Ambalaj / BRC IOP

Geri Dön

BRC IOP


BRC IoP Sistemi Uygulama ve Sertifikalandırma Avantajları: Global anlamda kabul görmesi Akredite edilmiş ve GFSI tarafından tanınmış olması Mevcut ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarını kapsaması sebebiyle tek sistem olarak uygulanabilmesi Diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilmesi (ISO 9001, ISO 22000 vb.) İkinci taraf tedarikçi denetim aşamasını ortadan kaldırması Yasal şartlar ve zorunlulukları kapsaması sebebiyle referans teşkil etmesi Gıdaya temas eden ambalaj malzeme ve madde üreticileri faaliyetlerini ve proseslerini geliştirme fırsatı sunması Tehlike ve Risk Yönetim metodolojisinin uygulanabilmesi Ön koşul /Ön gereksinim programları ile iyi hijyen (GHP) ve iyi üretim (GMP) uygulamaları sunması Belgelenmiş firmaların ve durumlarının internet üzerinden kontrol edilebilmesi